ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА БФТ – ВТФ

На 12.02.2018 г., понеделник се проведе заседание на УС на БФТ – ВТФ. Събранието е свикано от г-н Слави Бинев, при спазване на разпоредбите на устава на БФТ – ВТФ и на българското законодателство. На събранието присъстваха, следните членове на УС , както следва: Слави Бинев – Председател на БФТ – ВТФ Христо Георгиев –…

Lab Report Analysis Example

Lab Report Analysis Example True following the fee – we’re most likely going to designate the perfect given pro in your paper’s make any difference venue and could begin the old fashioned paper designing choose. Following choose is submitted on your writer – we will have our inside of proofreading department examine the paper and…